Blog tự học cùng Trần Vũ Training

Bài viết được quan tâm nhất

Tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản như tạo chiến lược Marketing, xây dựng thương hiệu, quảng cáo và phân bổ ngân sách cũng như tận dụng phương tiện truyền thông xã hội và kỹ thuật số để đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Bài viết mới nhất

Khóa học Digital Marketing 15 triệu/6 tháng cam kết 100% có việc làm

Hướng dẫn từng bước về Digital Marketing và thực hành thông qua dự án thực tế.

Thời gian học từ 3 - 6 tháng

Học online 100%

Hướng dẫn 1 - 1

Học sớm. Làm sớm. Sai sớm

Làm lại và phát triển

Chấp nhận thử thác thực hành trên dự án thực, chấp nhận mình sẽ làm sai và sẽ làm lại, bước ra khỏi vùng an toàn để tiếp thu kiến thức mới.

Là bước phát triển đầu tiên Trần Vũ Group định hướng cho học viên!